עטיפה לאלבום כנראה .JPG

Lagaat

by Tammy Federman

Words & Lyrics written by:

Tammy Federman

Produced by: Asaf Amdursky

String Arrangement: Asaf Dar